SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 520243 | 2370 Dabas, József Attila u. 107.

Intézmény logo

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

Tanítási napok száma: 179 nap (8 tanítás nélküli munkanap)

augusztus 24.
 8 – 10

11

 

konzultáció a javítóvizsgásoknak

alakuló értekezlet (tűz-és balesetvédelmi oktatás)

augusztus 24–26.

- elérhetőségek megadása, ellenőrzése (X meghajtó/Nyomtatványok/e-mail címek_telefonszámok 2022-2023)

- megváltozott személyi adatok leadása a gazdasági irodában

augusztus 25.

800

 

javítóvizsga

(a jegyzőkönyvek leadása a vizsga befejeztével a tanügyigazgatási ig. helyettesnek)

- záradékok beírása: B. Tl.

augusztus 26.

9-15

továbbképzés - „Bátorító” nevelés (TISZK)

augusztus 26.

1200-ig

osztálynévsor leadása a nyelv és szakma megjelölésével, már az évismétlőket is vegyük be (x fő angolos, y fő németes) a bejövő évfolyamok kivételével

felelősök: osztályfőnökök

augusztus 26-30.

munkaközösségi értekezletek

augusztus 26.

pótló javítóvizsga és ágazati alapvizsga

Felelős: Kiss Irén

augusztus 27-szeptember 24.

ERASMUS mobilitás Törökországba

felelős: Gálné Rudas Anita

augusztus 29-30.

gólyatábor

felelős: Gálné Rudas Anita (9. évf. osztályfőnökök bemutatkozása)

augusztus 29.

pótló ágazati alapvizsga

Felelős: Kiss Irén

augusztus 30. 900

kibővített vezetői értekezlet (235.terem)

augusztus 30. 1300

9. évf. osztályfőnökök értekezlete (235.terem)

augusztus 30.

1400 –1700

kollégiumi beiratkozás

augusztus 31.

1400 –1600

kollégiumi pótbeiratkozás

augusztus 31. 830

 

- tanévnyitó értekezlet (TISZK)

augusztus 31. 1600

kollégiumi beköltözés

augusztus 31. 1700

kollégiumi szülői értekezlet

szeptember 1. 800

- első tanítási nap - tanévnyitó ünnepély az 1. órában

felelős: idegen nyelvi munkaközösség (Revák Bernadett)

 2 – 3 – 4. órában 3 osztályfőnöki óra

- az 1. óra után az osztálynévsor leadása a bejövő évfolyamoknál a nyelv megjelölésével, évismétlők, mentességek jelzése

- DÖK képviselők és ÖKO felelős megválasztása

- az okt. 1-jei statisztika alapján adatgyűjtés

szeptember 1- 30.

weboldal frissítése (különös közzétételi lista, vizsgaidőpontok stb.) felelősök: ig. h-k, területvezetők

szeptember 2-5.

beszoktató hét a bejövő évfolyamoknak (magasabb évfolyamoknak csak szeptember 2.)

szeptember 2. 1300

új kollégák megbeszélése

szeptember 2. 1600

oktatói fogadóórák aktualizálása (X / nyomtatványok tanárok_fogadóóra22_23 fogadóóra)

szeptember 5.

munkatervek leadása elektronikus formában

szeptember 8.

1700

- szülői értekezlet a 9. (SZMK tagok megválasztása, tanárok bemutatkozása) és a végzős évfolyam részére. 9. évfolyam részére vezetői tájékoztató.

felelős: Molitor Erika

 - tájékoztató szülőknek a kétszintű érettségi eljárás rendjéről

felelős: Szabadosné Laczkó Magdolna

szeptember 12.

II. Márton napi meghívásos komplex gasztronómiai verseny a hagyomány és az innováció jegyében - meghirdetése

(nevezési határidő október 12.)

felelős: Széplaki Ferenc

szeptember 12-16.

e-napló adatfeltöltésének ellenőrzése

felelős: Szabadosné Laczkó Magdolna

szeptember 15.

- a mentességek, testnevelés felmentések kérésének végső leadási határideje

- szülői, tanulói igények begyűjtése tömegközlekedési (busz, vonat) menetrend változtatására,

- személyi adatok egyeztetése a gazdasági irodában

szeptember 15.

1700

 

1800

 

- szülői értekezlet (a köztes évfolyamok szülői részére)

felelős: Molitor Erika

- SZMK megbeszélés (239-es terem) Felelős: Stégner Péter

szeptember 16.

 

ÓZON világnapja – Iskolakerülő váltó futóverseny

felelős: Gálné Rudas Anita

szeptember 19-23.

Próbafűtés

felelős: Szabó Zoltán

szeptember 19-szeptember 30.

munkaügyi statisztika elkészítése

felelős: Stégner Péter

szeptember 22. 1500

oktatótestületi értekezlet

(október 1. statisztika előkészítése)

szeptember 23.

1. tanítás nélküli munkanap

Dr. Gordon Hopkins Csillagvizsgáló születésnapi ünnepsége a Dabasi Napok keretében

felelős: Bakonyiné Harascsák Ildikó

Szakmák pályaorientációs célú bemutatása az általános iskolásoknak

felelős: Szücsné Balázs Julianna

szeptember 27 és 29.

Tűzriasztási gyakorlat

szeptember 30.

Magyar Diáksport Napja keretében – KZS Liga focibajnokság I. forduló

felelős: Marschall Zoltán

szeptember vége

-       a végzős osztályok szaktanárai átadják a tanulóknak az érettségi témaköröket, és tájékoztatják őket a vizsga rendjéről

-       9. osztályos DÖK képviselők és az iskolavezetés találkozója

szeptember vége

Pályakövetési kérdőívek kiküldése, kiértékelése

Felelős: Csapóné Gergi Júlia, visszajelzés hiányában osztályfőnökök

szeptember vége

Ki mit tud?

felelős: magyar munkaközösség

szeptember – október

gyakorlati oktatók megbeszélései

október

szóbeli és gyakorlati szakmai javítóvizsgák

október

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum látogatása

Felelős: Miklósné Spanyiel Anna Vilma

október

Legújabb építőanyagok megtekintése a SHÖN-BAU kft-nél

felelős: Ambrus Imre Zoltán

október

villanyszerelők üzemlátogatása az OBO BETTERMANN Hungary Kft-nél

felelős: Oláh Krisztián

október –november

Szakmák pályaorientációs célú bemutatása – nyitott tanműhelyek az általános iskolásoknak

október-november

osztályértekezletek – egy osztályban tanítók értekezletei

október - június

BankCode, JÉG, Privátbankár és más pénzügyi versenyeken való részvétel

október-decemberig

Általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletien, és pályaválasztási kiállításokon való részvétel.

felelős: iskolavezetés

október-május

Diákolimpiai versenyek, Centrum futsal, McDonald's Fair Play Cup

felelős: testnevelés munkaközösség

október - június

„Ültess egy fát a szívedben” –faültetés

felelős: Szóládi Erika, Salacz András

október 1.                

A zene világnapja

felelős: Molitor Erika

 

október 1.

- tanmenetek feltöltése a munkaközösség vezetőknek, mely a heti óraszámnak megfelelő, de legalább 2 hagyományostól eltérő órát tartalmaz

október 1-15.

a statisztika elkészítése

felelős: Szabadosné Laczkó Magdolna

október 3.

az október 1-jei statisztika leadása

október 3-7.

Világ Legnagyobb Tanórája program

felelős: Gálné Rudas Anita

október 4.

Az állatok világnapja

felelős: Gálné Rudas Anita

október 6.

megemlékezés az aradi vértanúkról

felelős: Salacz András

október 7.

Szakirányú oktatás portfólió elkészítésének ütemezése

Felelős: Kiss Irén

október 8-23.

Európai Programozás Hete

felelős: Boruzs Zoltán

október 13.

Gólyaavató rendezvény

felelős: Innovatív munkacsoport

október 13.

nevelési értekezlet (osztály értekezletek tapasztalatainak megbeszélése)

október 14.

-       ágazati és szakmai vizsgára tervezett feladatok leadása

-       projekt tervek leadása

-       Szakirányú oktatás előrehaladását mérő vizsgák beosztásának és tartalmának meghatározása

Felelős: Kiss Irén

október 15.

a munkaközösség vezetők az ellenőrzött tanmenetekről összegzést készítenek írásban és leadják a területvezetőknek jóváhagyásra

október 15.

2. tanítás nélküli munkanap – munkanap áthelyezése október 31. helyetti ledolgozás – oktatói kirándulás

október 15.

kereskedelmi munkaközösség szakmai látogatása a Pénzmúzeumba

Felelős: Beke Istvánné

október 16 - november 6.

ERASMUS mobilitás Portugáliába

felelős: Gálné Rudas Anita

október 20.

a felvételi tájékoztatónk nyilvánosságra hozatala

felelős: Szücsné Balázs Julianna

október 21.

Földünkért világnap / természetfilm vetítés

felelős: Innovatív munkacsoport

október 21.

tanmenetek ellenőrzése és jóváhagyása

felelősök: igazgatóhelyettesek, területvezetők

október 21.

első órában

október 23-ai ünnepély

felelős: Timischi-Kiss Melinda

október 28.

KZS Liga focibajnokság II. forduló

felelős: Marschall Zoltán

október 28.

szakmai gyakorlati vizsgafeladatok leadása

felelős: munkaközösség vezetők

október - november

Bocuse d’Or Magyarország verseny látogatása

felelős: vendéglátó munkaközösség

november 2

3. tanítás nélküli munkanap – bejövő osztályok értekezletei

november 3– 4.

4-5. tanítás nélküli munkanap – oktatói kirándulás

november-december

Adománygyűjtés állatmenhelyek javára

november-december

tantárgyi versenyek iskolai fordulói

felelősök: munkaközösség vezetők

november

Pannon Versenyjátékok

felelős: Péntekné Hegedűs Rita

november 10.

Karácsony a nagyvilágban – idegennyelvi plakátverseny

(beadási határidő: december 6.)

Felelős: Revák Bernadett

november 9. és december 6.

Nyílt napok

felelős: Szücsné Balázs Julianna

november 13.

II. Márton napi meghívásos komplex gasztronómiai verseny kidolgozott receptúráinak leadása

felelős: Széplaki Ferenc

november 17. 1500

oktatótestületi értekezlet (szalagavató előkészítése)

november 25.

szakmai vizsga portfóliók leadása – felnőtt keresztfélév

felelős: Kiss Irén

november 25.

6. tanítás nélküli munkanap – szalagavató

felelősök: Kiss Irén, Szarvasné Gonda Erzsébet

ütemterv elkészítése: Mohácsiné Becző Krisztina

szervezés: ballagtató osztályfőnökök

díszlet: Revák Bernadett

műsor: Molitor Erika, Garajszki Erika

november 25.

bukásértesítők kiküldése

december eleje

kereskedelmi értékesítő próba interaktív vizsga

december

Kosáry Domokos Történelemverseny

felelős: Péntekné Hegedűs Rita

december 3.

munkanap áthelyezése december 19. helyetti ledolgozás

december 5.

KZS Mikulás Kupa

felelősök: testnevelés munkaközösség

december 6.

DÖK mikulás

felelős: Innovatív munkacsoport

december 8. 1630

fogadó óra

december 9.

Fotópályázat 2022. (beadási határidő január 10.)

felelős: Szendrei Margit

december 10.

munkanap áthelyezése december 20. helyetti ledolgozás

december 12-16.

vendéglátós tematikus hét, beigli sütő verseny

felelősök: Kiss Irén, vendéglátó munkaközösség

december 14.

 

KZS Liga focibajnokság III. forduló

felelős: Marschall Zoltán

december 14-15.

Karácsonyi vásár

felelős: Molitor Erika, Szóládi Erika, osztályfőnökök

december 15.

 

Kollégiumi Karácsony

felelős: Gálné Rudas Anita

december 16.

800

Adventi ünnepély

szervezés: idegen nyelvi munkaközösség

felelős: Czakó Éva, Szécsényi Krisztina, Revák Bernadett

december 17.

munkanap áthelyezése december 21. helyetti ledolgozás

2022. december 19-január 6.

 

Téli szünet

 - utolsó tanítási nap december 17. (szombat)

 - első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő)

január 9-május 12.

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése

felelős: testnevelés munkaközösség

január 13.

-       megemlékezés Don-kanyar áldozatairól

-       Tanulmányi kirándulás Hadtörténeti múzeumba, részvétel a központi megemlékezésen

felelős: Salacz András

január 14.

Alapítványi Bál

felelős: Meitert Gáborné

január második fele

Ágazati alapvizsga – felnőtt

Felelős: Kiss Irén

január 18.

a félévi osztályzatok lezárása legkésőbb 1500 óráig

január 20.

1500

első félév vége

- félévi osztályozó értekezlet

január 20.

Magyar kultúra napja, Kazinczy szép magyar beszéd verseny

felelős: Garajszki Erika

könyvtári feladatsor

felelős: Molitor Erika

január 21.

1000 – 1200

írásbeli felvételi vizsga

felelős: Szücsné Balázs Julianna

január 27-ig

értesítés a tanulók félévi tanulmányi eredményéről (kiskorú tanuló esetén a szülő értesítése)

január 27.
1300

nevelőtestületi értekezlet (a pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata) jegyzőkönyv elküldése a fenntartónak
(rövidített órák)

január 31.

1400 – 1600

pótló írásbeli felvételi vizsga

felelős: Szücsné Balázs Julianna

január vége

közgazdaság és vendéglátóipar ágazat írásbeli próbaérettségi

február

próbaérettségi (magyar, matematika, történelem) 11. technikum

február - március

próba szakmai vizsgák

felelősök: szakmai munkaközösség vezetők

február 2. 1600

1700

 

- fogadó óra

- szülői értekezlet

(a 9. és a végzős évfolyam szülői részére)

felelős: Molitor Erika

február 9. 16.00

 17. 00

 - fogadó óra

 - szülői értekezlet

(a köztes évfolyamok szülői részére)

felelős: Molitor Erika

február 10.

Értesítés a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről

február 17.

Kossuth Zsuzsanna születésnapja alkalmából vetélkedő

felelős: Szóládi Erika, idegennyelvi munkaközösség

február 18.

800

II. Márton napi meghívásos komplex gasztronómiai verseny döntője

felelős: Széplaki Ferenc

február 21.

Farsang

felelős: Innovatív munkacsoport

február 24.

-      megemlékezés kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

-      tanulmányi kirándulás Terror Háza Múzeumba

felelős: Salacz András

március 4.

pályaalkalmassági vizsgálat

március (engedélytől függően)

Prevenciós látogatás a fiatalkorúak börtönébe

Felelős: Tokné Járomi Ilona

március

turisztikai és vendéglátós tanulmányi kirándulás

felelős: Kiss Irén, vendéglátó munkaközösség

március

Pénzmúzeum látogatása

Felelős: Beke Istvánné

március

nyelvi vetélkedő

felelős: Szóládi Erika

március-június

osztálykirándulások Lengyelországba

március eleje

közgazdaság és vendéglátóipar ágazat szóbeli, valamint közgazdaság ágazat írásbeli próbaérettségi

felelős: munkaközösség vezetők

március 6-10.

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

felelős: Fazakas-Nyitrai Ildikó Enikő

március 6-június 9.

Kimeneti mérés
felelős: Szabadosné Laczkó Magdolna

március 9.

pályaalkalmassági vizsgálat (pótló alkalom)

március 13-17.

KZS hét – Környezetvédelem

felelős: team

március 14. 8.00

március 15-ei ünnepély

felelős: Bakkai Éva

március 17.

7. tanítás nélküli munkanap – KZS nap

március 17.

Interaktív vendéglátós verseny

március 17.

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása.

március 20.

végzős tanulók bukásértesítőinek kiküldése

március 22.

Víz világnapja

felelős: Innovatív munkacsoport

március 23.

Lengyel-magyar barátság napja

felelős: Péntekné Hegedűs Rita, Salacz András

március 31.

szakmai vizsga portfóliók leadása

felelős: Kiss Irén

március 31.

Ágazati alapvizsga jelentkezések leadása

Felelős: Kiss Irén

április 5-ig

Javaslatok leadása a díjazandók személyére (pedagógus, diák, egészségügyi dolgozó)- ajánlással. (Szerkeszthető és aláírt formában megírt, egy oldalas gépelt ajánlás. Megküldve a kzsdabas@kzsdabas.hu címre.) felterjesztésért felelős: Stégner Péter

április 5.

KZS Liga focibajnokság IV. forduló

felelős: Marschall Zoltán

április 6 – 11.

 

Tavaszi szünet

-          utolsó tanítási nap április 5. (szerda),

-          első tanítási nap április 12. (szerda).

április 12.

a költészet napja

felelős: Szécsényi Krisztina, Czakó Éva

könyvtári feladatsor

felelős: Molitor Erika

április 12-26.

Végzős tanulók könyvtári tartós tankönyveinek visszaadása az iskolai könyvtárba az osztályfőnöki órák keretében
felelős: Molitor Erika, osztályfőnökök

április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.

április 14.

megemlékezés a holokauszt áldozatairól

felelős: Salacz András

április 14.

javított szakmai vizsga portfóliók leadása

felelős: Kiss Irén

április 17 - július 10.

ágazati alapvizsga

Felelős: Kiss Irén

április 21.

- nem végzős tanulók bukásértesítőinek kiküldése

- megmaradt kártérítési alap visszaadása a végzős tanulóknak

(terem ellenőrzést követően)

április 21.

A Hivatal kialakítja a végeredményt, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

április 24-28.

Fenntarthatósági Témahét

felelős: Gálné Rudas Anita

április 24.

A Föld napja (nagytakarítás), TESZED

felelős: Gálné Rudas Anita

április 26.

Végzős tanulók lezárása

április 28. 1500

osztályozó értekezlet a végzős osztályoknak

április 28.

ágazati vizsga portfóliók leadása

felelős: Kiss Irén

április 28.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

május

próba ágazati alapvizsgák

felelősök: szakmai munkaközösség vezetők

május – június

szóbeli és gyakorlati szakmai vizsgák

május 4.

 

a végzősök utolsó tanítási napja

-       ballagási főpróba

-       bolondballagás /a végzős tanulók az iskola épületét nem hagyhatják el/

május 5.

1300

Ballagás (rövidített órák)

felelős: szolgáltató és matematika munkaközösségek

műsor: Molitor Erika, Garajszki Erika

május 8-26.

 az írásbeli érettségi vizsgák

május 8-10.

projekt napok

május 10.

Madarak és fák napja

felelős: kollégium

május 15-31.

-        12.N próba érettségi vizsgái

-       próba szakmai elméleti vizsga 10. évfolyam

június folyamán

Kötelező éves üzemorvosi vizsgálat dolgozóknak

június folyamán

Strand kézilabda Diákolimpia Országos döntő

felelős: testnevelés munkaközösség

május 30-június 13.

Könyvtári tartós tankönyvek visszaadása az iskolai könyvtárba az osztályfőnöki órák keretében
felelős: Molitor Erika, osztályfőnökök

június folyamán

Tantermek leltározása, eltérések jelzése a gazdasági iroda részére felelős: terem leltár felelőse

június 2.

 

Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplése

felelős: Bara-Miklós Éva, Budai Tamás, Salacz András

június 9.

 év végi osztályzatok lezárása legkésőbb 1500 óráig

június 13.

1430

 év végi osztályozó értekezlet

június 19 – 30.

szóbeli érettségi vizsgák

június 15.

KZS sportnap

felelős: testnevelés munkaközösség

június 15-ig

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési eredményeit feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe

felelős: testnevelés munkaközösség

június 16.

8. tanítás nélküli munkanap – DÖK nap

felelős: Innovatív munkacsoport

június 16.

-   javítóvizsga témaköreinek leadása elektronikusan pdf formátumban (X / nyomtatványok/2022-2023 javítósok). A fájl név tantárgynév_osztály vagy évfolyam legyen, a vizsga módja is szerepeljen benne. Az osztályfőnök aláíratja a tanulókkal a témakörök átvételét, a konzultáció és a javító vizsga időpontját.

június 16. 1000

a statisztika leadása nyomtatott formában

június 21-ig

bizonyítványok aláírása

június 22. 800

tanévzáró ünnepély

felelős: idegen nyelvi munkaközösség (Revák Bernadett)

június 23.

a beiratkozás napja

június 26.

pótbeiratkozás

június 30. 800

tanévzáró értekezlet

július 3.

csapatépítő kirándulást Tatára

felelős: Szóládi Erika

 

Továbbiak a tanév utolsó napjai a szabadság ismeretében

 

-          szabadság utáni első munkanap

-          alakuló értekezlet

 

-          konzultációs lehetőség a javítóvizsgásoknak (a tanulókkal jelenléti ívet írassunk alá)

-          a javítóvizsga előkészítése, terembeosztás kihelyezése

felelős: Mohácsiné Becző Krisztina

 

-          Munkaközösségi értekezletek

 

-          Tanévnyitó értekezlet

 

tanévnyitó ünnepély

felelős: idegen nyelvi munkaközösség

A 2022/23 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

 • Érdi Szakképzési Centrum
 • Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium mellett működő Alapítvány
 • Szakképző Központ Nonprofit Kft.
 • Érdi SzC Kossuth Zsuzsanna SZKI hivatalos facebook oldala
SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

   2370 Dabas, József Attila u. 107.

  • Telefon: +3629560670

   E-mail: kzsdabas@kzsdabas.hu

   OM azonosító: 520243


  2023Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium