SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036/003 | 2370 Dabas, József Attila u. 107. | E-mail: kzsdabas@kzsdabas.hu | Telefon: +3629560670

Intézmény logo

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

Az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Pest megyében, Budapest és Kecskemét között félúton található, Dabason.  A Dél-Pest megyei kisváros, Dabas, a térség gyorsan fejlődő központja, műemlékekben, klasszicista stílusban épült nemesi udvarházakban gazdag települése.

A szakképző iskolát Dabas Város Önkormányzata alapította 1990 márciusában. Az intézmény a város központjában kezdte meg működését, de igen gyorsan kinőtte a kereteit. A képzési kínálat a mindenkori munkaerőpiaci igények figyelembevételével folyamatosan bővült. A szakképzés új székhelye 2002-től a József Attila utca 107. szám alatti  ipari épület komplexum  lett, ami egy új, korszerű iskola épülettel bővült a Vásártér mellett.

A szakképzés fontos pillére a gyakorlati oktatás, melynek támogatására 2008-ban létrejött az iskolánk mellett működő Szakképző Nonprofit Kft. Tanulóink többsége a duális képzés keretében munkaszerződéssel sajátítja el a szakmáját.

Az iskolánk mellett működő Alapítvány 2012 óta segíti a nevelő-oktató munka hatékonyságát, az iskolánk hírnevét erősítő tehetséges tanulók jutalmazását, a hátrányos helyzetű tanulóink támogatását.

Az iskolánk névadója Kossuth Lajos húga, Kossuth Zsuzsanna lett, mivel a város történelmi múltjából a legnagyobb tisztelet a Kossuth családot övezi, akik néhány évig Alsódabason is éltek. Kossuth Lajos édesapja, Kossuth László, a dabasi Kegyeleti Emlékparkban nyugszik. A református templom pedig mind a mai napig őrzi azt a porcelánból készült koszorút, amit Kossuth Lajos küldött édesapja sírjára.

Kossuth Zsuzsanna hazánk első főápolónője, aki szívvel-lélekkel vállalta a háborús sebesültek gondozását, az ápolás humanitárius eszméjének képviseletét. Emberségét bizonyítja, hogy a szabadságharc idején nemcsak a sérült magyar honvédeket, hanem a kórházi ellátásra szorult osztrák katonákat is ápolta. Kossuth Zsuzsanna eszméi, áldozatos munkája, erkölcsi tartása, önzetlensége ma is példaértékű.

 

Kossuth Zsuzsanna életrajza

1817. február 17-én Sátoraljaújhelyen született, a család ötödik gyermekeként. A Kossuth szülők első és egyetlen fiúgyermeke Kossuth Lajos volt.


1841–ben házasságot köt Meszlényi Rudolffal, aki bátyja feltétlen híve. Férjével boldog, kiegyensúlyozott házasságban éltek. Két kislány és egy fiúgyermekük született. A kisfiú születését megelőzően Zsuzsanna elveszítette a férjét.
Mély gyászából a történelmi események rázták fel. Önfeláldozó tevékenységre, hivatásra, a betegek ápolására vállalkozott a szabadságharc idején. Felismerte, hogy nincs elég ápolónő az országban, a kórházak felszerelése hiányos és számuk kevés. Kossuth Lajos kormányzóvá választása után 1849. április 16-án kinevezte őt a magyar honvéd csapatok országos fő ápolónőjévé.
A szabadságharc bukását követően nyomorúságos körülmények között élt családjával. Többször bebörtönözték, kitört ablakú cellában tartották, ahol megbetegedett, kiújult lappangó tüdőbaja. Osztrák katonatisztek közbenjárásának köszönhetően a hazaárulás vádja alól felmentették. 
 
Az ötvenes évek elején Zsuzsanna részt vett egy összeesküvés előkészítésében, abban bízva, hogy Kossuth Lajost sikerül visszahozni az országba (Makk-féle szerveződés). A szerveződés azonban lelepleződött. Az összeesküvés vádját nem tudták Zsuzsannára bizonyítani, szabadlábra helyezték, de az országot el kellett hagynia. A család először Lipcsébe, majd Brüsszelbe utazott. 1853 tavaszán érkeztek meg New Yorkba. Tüdőbetegsége régóta kínozta, ennek ellenére fáradhatatlanul dolgozott a gyermekeiért. 1854. június 29-én 37 éves korában halt meg. Kossuth Zsuzsanna hamvai még ma is New York-ban nyugszanak.
Szeretett volna hazatérni és hazai földben nyugodni, örökre.

 

Élő történelem – hagyományőrzés iskolánkban

Kossuth Zsuzsanna alakja, bár belevész a történelmi időkbe, mégis itt van közöttünk! Harcos szellemisége, végtelen humánuma, akarat ereje és kitartása mindannyiunk részéről tiszteletet érdemel. Iskolánkban lelkesen őrizzük Kossuth Zsuzsanna hagyományát.

A 2017. évet névadónk születésének 200. évfordulójának alkalmából országos emlékévnek nyilvánították. Az emlékév keretében bemutattuk „ A mi Kossuth Zsuzsannánk” című színdarabunkat és egyhetes rendezvénysorozatunkkal elnyertük „Az év egyik legkiemelkedőbb kulturális eseménye Dabason” című városi kitüntetést. Az évforduló alkalmából elkészült névadónk portré képével és eredeti monogramjával hímzett iskolai nyakkendőnk, melyet ettől kezdve büszkén viselünk.

Diákjaink évek óta részt vesznek különböző hagyományápoló programokban: szerepelnek a Zsuzsanna tiszteletére írt színdarabban, a Kossuth családról szóló vetélkedőkben, az iskolánk aulájában tartott Kossuth Zsuzsanna Emlékhely avató műsorban, de már kétszer vendégszerepeltek a MEVE (Magyar Emlékekért a Világban Egyesület) meghívására Budapesten. Tanáraink és diákjaink rész vettek a Kossuth Zsuzsanna emléktúrán és koszorúzáson. Az aulában megtekinthetők Kossuth Zsuzsanna leveleinek másolatai, valamint az életét bemutató tablók. Mi is bekapcsolódtunk a róla szóló kutatásokba, amelyeket tovább folytatunk, diákjaink bevonásával. 2021 tavaszán elkészült a „Kossuth Zsuzsanna élete és munkássága” című videófilmünk, melyet 2023 tavaszán a TÉB (Települési Értéktár Bizottság) Dabas kulturális öröksége címmel tüntetett ki.  A film elérhető a youtube csatornán az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=c7BEUE9UBNg

Kossuth Zsuzsanna önzetlensége, áldozatkészsége, forradalmi lelkülete, a haza szabadságáért folytatott küzdelme ma is kivételes értéknek, a fiatalok számára követendő mintául szolgálnak. Mottóul szolgálhat a film zárómondata:

„Szükségünk van ilyen nemes, nagyszerű példaképekre, amikor küzdelmes, nehéz időkben meríthetünk életéből hitet, erőt és tanulhatunk Tőle dolgozni, küzdeni, áldozni, szenvedni… és szeretni.”


Partnereink

SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

2370 Dabas, József Attila u. 107. | E-mail: kzsdabas@kzsdabas.hu | Telefon: +3629560670

Telefon: +3629560670

E-mail: kzsdabas@kzsdabas.hu

OM azonosító: 203036/003


2024Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium