SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036/003 | 2370 Dabas, József Attila u. 107.

Intézmény logo

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Rugalmas tanulási utak

Rugalmas tanulási utak

Rugalmas tanulási utak

A végzettség nélküli iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulók, fiatalok képzésben tartása, szakmához, részszakmához juttatása a szakképzés kiemelt feladata. A probléma fókuszba kerülése a szakképzés átalakítása során új, rugalmas tanulási utak kialakítását tette szükségessé, amelyek az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola.

ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM:

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam célcsoportját a pályaválasztásban bizonytalanok jelentik. A program nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. Alappillérét az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban. A folyamat segít a tanulóknak önmaguk megismerésében, fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni. Az orientáció másik fontos eleme a job-shadowing, az ágazatok, szakmák megismerése, tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával. Az egyéni fejlesztés a bemeneti és a követő mérésekre alapozott fejlesztési tervek mentén haladva történik. Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján folytathatja tanulmányait a választott ágazatban.

Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal havonta 8000 forint összegű ösztöndíjban részesül.

DOBBANTÓ PROGRAM:

A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, 15. életévüket betöltött fiatalok számára lehetőséget biztosítson a sikeres egyéni életút megtalálásához. A program a szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák, a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése mellett rugalmasan igazodik a diák egyéni adottságaihoz. Személyre szabottan, speciális pedagógiai módszerek alkalmazásával készíti fel a fiatalt a műhelyiskolába való belépésre, amelynek elvégzésével alapfokú végzettséget és részszakmát szerezhet. Nemcsak tartalmában, de a képzési idő hosszában is igazodik a tanuló igényeihez.

A Dobbantó programban tanulói jogviszonyban résztvevők 16000 forint összegű szakképzési ösztöndíjra jogosultak.

MŰHELYISKOLA

A műhelyiskola a Szakképzési Hídprogramot váltotta fel. A Dobbantó programból érkezőkön kívül mindazokat várja, akik kizárólag alapfokú végzettséggel rendelkeznek és 16. életévüket betöltötték. A műhelyiskolában tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát szerezhetnek. A képzés a hagyományos mester-inas kapcsolatra épül. A részszakmát a gyakorlati képzés helyszínén sajátítja el a fiatal. A szakoktató 3-5 diákkal foglalkozik, akik a részszakmához kötődően a mestertől sajátítják el a kapcsolódó közismereti tartalmakat is. A műhelyiskolában nem alkalmaznak hagyományos értelemben vett értékelést. A képzésekhez bármikor lehet csatlakozni, a képzési idő az egyéni előrehaladástól függ, a mester a fiatal egyéni fejlődésének megfelelően dönt a szakmai vizsgára bocsátásról.

A műhelyiskolai képzésben tanulói jogviszonyban résztvevők 16000 forint összegű  ösztöndíjra jogosultak.

Jelenleg műhelyiskolai képzésünk:

- Szakácssegéd

Képzéseinkre nem csak diákokat, hanem felnőtteket is várunk.


Partnereink

SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

2370 Dabas, József Attila u. 107.

Telefon: +3629560670

E-mail: kzsdabas@kzsdabas.hu

OM azonosító: 203036/003


2024Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium